Institute of Life Science 1 internal Atrium view up.jpg
Dr Ricardo Del Sol Abascal

Dr Ricardo Del Sol Abascal

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295191

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 531
Pumed Llawr - Microbiology
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Del Sol yn Fiolegydd Moleciwlaidd sydd â diddordeb mewn archwilio genomau bacteriol, gan ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddeall sut mae microbau'n rhyngweithio â'u hamgylcheddau ac yn rheoli prosesau sylfaenol fel rhannu celloedd neu bathogenesis. Mae diddordebau ymchwil ychwanegol yn canolbwyntio ar drin 'nanocages' protein o darddiad microbaidd ar gyfer fformwleiddiadau dosbarthu cyffuriau newydd.

Meysydd Arbenigedd

  • Geneteg ficrobaidd
  • Trin genynnau
  • Peirianneg protein
  • Genomeg microbaidd
  • Nanocages protein
  • Microbiome pryfed
  • Streptomyce

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Del Sol yn cyfrannu at sawl modiwl o fewn y rhaglenni gradd Geneteg a Biocemeg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei brif ddiddordebau addysgu ym meysydd dulliau Bioleg Foleciwlaidd, dadansoddiadau dilyniant genom a thrin genynnau. Mae'n gweithredu fel mentor academaidd ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ac yn goruchwylio sawl prosiect ymchwil israddedig a meistr bob blwyddyn.

Ymchwil Prif Wobrau