Hannah Champion

Ms Hannah Champion

Market Insight Manager, Marketing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987420

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
36
Llawr Gwaelod
Adeilad Talbot
Campws Singleton

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Hannah yn Gynorthwy-ydd Ymchwil ar gyfer yr Ysgol Seicoleg ac mae'n gweithio i'r Athro Simon Dymond ar brosiectau sy'n ymwneud â gamblo problematig yn fyddin.

Yn ddiweddar mae hi wedi cwblhau ei MSc mewn Seicoleg Glinigol ac Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Abertawe ac mae ganddi gefndir cyflogaeth o gyflawni prosiectau ymchwil gyda phoblogaethau bregus.

Meysydd Arbenigedd

  • Dulliau Ymchwil Ansoddol
  • Ymgysylltu â rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth
  • Meddalwedd ymchwil CAPI, CAWI a CATI
  • Iechyd meddwl a gweithio gyda phoblogaethau sy'n agored i niwed
  • Dadansoddi data ansoddol
  • Ysgrifennu adroddiadau a mewnwelediad gweithredol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Cyhoeddiadau:

  • Champion, H., Pritchard, A., Dighton, G., & Dymond, S. (2022). Gambling problems and help-seeking in serving United Kingdom military personnel: A qualitative study. Frontiers in Psychiatry. doi:10.3389/fpsyt.2022.1003457