Dr Heather Watkins

Dr Heather Watkins

Darlithydd, Psychology
902
Nawfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf wedi bod yn darlithio seicoleg yn yr arena addysg uwch ers blynyddoedd lawer ac mae gen i ddiddordeb parhaus mewn datblygu ymarfer addysgu arloesol yn ogystal ag ennyn diddordeb myfyrwyr ar lefel ehangach, cynyddu cynwysoldeb a gwella profiad y myfyriwr. Fel rhan o hyn, rwy'n gweithio'n agos gyda'r Gymdeithas Seicoleg a'n cynrychiolwyr myfyrwyr ar gyfer Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe i ddatblygu partneriaethau a'r gymuned myfyrwyr. Mae fy meysydd diddordeb yn cynnwys straen, pryder ac ymdopi yn ogystal â seicoleg, iechyd a lles cadarnhaol.

  • Darlithydd, Adran Seicoleg, Prifysgol Abertawe
  • Arweinydd Academaidd Cyswllt Staff-Myfyrwyr - Adran Seicoleg, Prifysgol Abertawe
  • Aelod Academaidd o'r Tîm Derbyn - Adran Seicoleg, Prifysgol Abertawe

Meysydd Arbenigedd

  • Ffactorau seicolegol sy'n ymwneud ag adferiad o salwch
  • Dylanwadau allanol a mewnol ar hwyliau, gwybyddiaeth a pherfformiad
  • Emosiynau, straen ac ymdopi
  • Deall iechyd meddwl a stigma
  • Cymhwyso seicoleg gadarnhaol wrth wella lles

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb mewn nifer o feysydd ar gyfer ymchwil, gan gynnwys: ffactorau seicolegol sy'n ymwneud ag adferiad o salwch; dylanwadau allanol a mewnol ar hwyliau, gwybyddiaeth a pherfformiad; emosiynau, straen ac ymdopi; deall iechyd meddwl a stigma; a chymhwyso seicoleg gadarnhaol wrth wella llesiant.

Prif Wobrau