Ian Walker

Yr Athro Ian Walker

Athro a Phennaeth yr Ysgol Seicoleg, Medicine Health and Life Science

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
808A
Wythfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae’r Athro Ian Walker yn seicolegydd amgylcheddol sy’n arbenigo mewn seicoleg ac ymddygiad ym meysydd trafnidiaeth, ynni a dŵr. Mae’n arbenigo’n benodol mewn gweithio ar ddod ag anghenion defnyddwyr i brosiectau amlddisgyblaethol gyda pheirianwyr a phenseiri. Ac yntau’n arweinydd seicoleg efelychwyr symudiadau’r adeilad VSimulators ac mae wedi gweithio’n helaeth ar arddangosiadau yn y cartref ar gyfer ynni a dŵr sy’n ystyried dealltwriaeth y defnyddiwr. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn dewisiadau ac ymddygiadau o ran teithio llesol a chynaliadwy. 

Meysydd Arbenigedd

  • Dewisiadau trafnidiaeth
  • Diogelwch traffig defnyddwyr y ffordd bregus
  • Llythrennedd Ynni
  • Y defnydd o ddŵr
  • Llythrennedd systemau