Yr Athro Joy Merrell

Athro Emeritws (Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd), Medicine Health and Life Science

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Yn dilyn gyrfa glinigol lwyddiannus fel nyrs gyffredinol ac Ymwelydd Iechyd, symudodd Joy i Addysg Uwch ym 1989. Mae gan Joy ddiddordebau ymchwil eclectig ond mae ffocws ei gwaith o fewn gofal iechyd cymunedol a sylfaenol. Mae hi wedi bod â diddordeb hirsefydlog mewn materion iechyd menywod sy'n dyddio'n ôl i'w gwaith Meistr a PhD mewn clinigau menywod da cymunedol sydd wedi ehangu dros y blynyddoedd i gwmpasu iechyd ethnig lleiafrifol a hyrwyddo heneiddio egnïol. Mae ei diddordebau ymchwil hefyd yn cynnwys cyfranogiad y cyhoedd a defnyddwyr mewn gofal iechyd sylfaenol a nyrsio iechyd cyhoeddus. Mae ganddi hanes cryf o ymchwilio i arian, cyhoeddiadau a chwblhau graddau doethur. Er 2011 mae gan Joy rolau arwain wrth hyrwyddo cydraddoldeb rhyw fesul Siarter Athena Swan ac ar hyn o bryd hi yw arweinydd Sefydliadol Athena Swan ym Mhrifysgol Abertawe. Hi yw Llywydd Upsilon Xi yn Large Chapter of Sigma - y gymdeithas anrhydedd rhyngwladol o nyrsio ac mae’n aelod o Gyngor Rhanbarthol Byd-eang Sigma yn Ewrop.

Meysydd Arbenigedd

  • Dulliau ymchwil ansoddol yn enwedig ethnograffeg
  • Iechyd menywod
  • Iechyd ethnig lleiafrifoedd
  • Nyrsio iechyd cyhoeddus
  • Heneiddio'n weithredol
  • Hybu iechyd
  • Anghydraddoldebau iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Hybu iechyd

Dulliau ymchwil ansoddol

MSc Goruchwyliaeth traethawd hir

Nyrsio iechyd cyhoeddus

Ymarfer gofal cymunedol a sylfaenol

Iechyd y cyhoedd

Ymchwil