View looking up to central atrium Skylight
Dr James Cronin

Dr James Cronin

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606409

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
Swyddfa Academaidd - 205
Ail lawr - Immunology
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Enillodd James BSc mewn Microbioleg Feddygol gan King’s College London, MSc o’r Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd a dyfarnwyd PhD iddo gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe am ymchwilio i’r rôl y mae llid yn ei chwarae yn natblygiad canser y gwddf. Mae gan James ddiddordebau brwd yn y rolau y mae metaboledd a'r system imiwnedd yn eu chwarae wrth ddatblygu afiechyd. Yn benodol, mae grŵp James yn canolbwyntio ar y llwybrau signalau celloedd sy’n arwain at glefydau llidiol cronig ac ymwrthedd i gemotherapi mewn canser.

Meysydd Arbenigedd

  • Canser
  • Metabolaeth
  • Imiwnedd Cynhenid
  • Llid
  • Clefyd cronig
  • Signalau Cell
  • Imiwnoleg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae James yn darlithio ar y rhaglenni Gradd Geneteg a Biocemeg ac mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Mae addysgu Jame yn canolbwyntio ar Imiwnoleg Ddynol, Geneteg Feddygol (cydlynydd Modiwl), technegau Biofeddygol (cydlynydd Modiwl) ac Imiwnotherapi Canser ar lefelau BSc a Meistr.

Ymchwil Cydweithrediadau