Dr Julian Hunt

Dr Julian Hunt

Swyddog Ymchwil, Medicine

Cyfeiriad ebost

111
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Dr Julian Hunt yn gymdeithasegwr sydd â diddordeb arbennig mewn dulliau ymchwil ethnograffig ac ansoddol. Mae ymchwil Dr Hunt yn canolbwyntio’n bennaf ar atal heintiau a gwella diwylliant diogelwch cleifion mewn ysbytai. Mae'n cyfuno'r gwaith hwn â diddordeb brwd mewn cymdeithaseg hanesyddol ac effaith dosbarth a lle ar anghydraddoldebau iechyd a bywyd cymdeithasol, diwylliannol a chymunedol.

Mae Dr Hunt wedi gweithio mewn tair prifysgol yn y DU ac wedi cynnal gwaith empeiraidd yn y lleoedd hyn ac o'u cwmpas. Mae wedi ymgymryd â gwaith ymchwil a pholisi ar gyfer Cyngor Ffoaduriaid Cymru, ac wedi bod yn aelod o Grŵp Cynghori Strategaeth ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill) Llywodraeth Cymru.

Mae Dr Hunt wedi cyhoeddi’n eang ac wedi siarad mewn nifer o gynadleddau cenedlaethol a byd-eang.

Meysydd Arbenigedd

  • Atal Heintiau.
  • Diwylliant Diogelwch Cleifion
  • Hylendid Llaw
  • Lles Seicolegol
  • Ynysu Ffynhonnell
  • Dulliau Ymchwil Ansoddol
  • Pierre Bourdieu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Ymhlith y prif ddiddordebau ymchwil mae:

Atal Heintiau a Diwylliant Diogelwch Cleifion.

Effaith Rhagofalon Ynysu ar gyfer Cleifion a Staff Gofal Iechyd.

Diwylliant Sefydliadol.

Hylendid Llaw.

Cydweithrediadau