A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Dr Jun Yang

Dr Jun Yang

Darlithydd mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y pryd Tsienieeg-Saesneg, Modern Languages

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602355

Cyfeiriad ebost

118
Llawr Cyntaf
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Rwy'n ddarlithydd mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd Tsieinëeg Mandarin. Mae gen i BA mewn Economeg a Masnach Ryngwladol o Brifysgol Astudiaethau Rhyngwladol Xi'an, MA mewn Astudiaethau Cyfieithu Cymhwysol a PhD mewn Astudiaethau Cyfieithu o Brifysgol Leeds. Bûm yn gweithio fel cymrawd ymchwil ac wedi bod yn addysgu modiwlau cyfieithu ar y pryd a chyfieithu ym Mhrifysgol Normal De Tsieina ers 2018.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys cyfieithu cydweithredol ar-lein, cyfieithu a chyfryngau newydd, a thechnoleg cyfieithu.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfieithu cydweithredol ar-lein
  • Cyfieithu trwy gyfrannu torfol
  • Cyfieithu a chyfryngau newydd
  • Cyfieithu gan ffans
  • Cyfieithu gyda chymorth cyfrifiadur

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n addysgu amrywiaeth o fodiwlau ym meysydd Tsieinëeg Mandarin, cyfieithu a dehongli, ac yn goruchwylio prosiectau graddio a thraethodau ymchwil ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Rwyf hefyd yn cynorthwyo gyda goruchwylio prosiect ymchwil ôl-raddedig.

Ymchwil