Ms Katherine Cullen

Ms Katherine Cullen

Swyddog Ymchwil, Public Health
218
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Rwy'n Swyddog Ymchwil mewn Economeg Iechyd yng Nghanolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE), canolfan ymchwil lewyrchus wedi'i lleoli yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe.

Ar ôl cwblhau fy MSc mewn Gwerthuso Economaidd mewn Gofal Iechyd ym Mhrifysgol City, Llundain yn 2004, gweithiais i ymgynghoriaeth economeg iechyd cyn symud i weithio i raglen canllawiau clinigol y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal fel economegydd iechyd ar nifer o glinigol cenedlaethol. canllawiau yn gyntaf mewn cyflyrau cronig ac yna ym maes iechyd menywod a phlant.

Dechreuais weithio yn SCHE yn 2016 lle rwyf wedi cael cyfle i weithio fel yr economegydd iechyd ar amrywiaeth o astudiaethau gydag ymchwilwyr ledled y DU, gan ddatblygu gwerthusiadau economaidd yn seiliedig ar dystiolaeth treialon clinigol a setiau data cenedlaethol, datblygu holiadur defnyddio adnoddau, ac fel aelod o bwyllgor llywio astudio.

Rwyf hefyd yn ymwneud ag asesiad economaidd iechyd meddyginiaethau newydd a gyflwynwyd i Ganolfan Therapiwtig a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) fel rhan o'r adolygiad a gynhaliwyd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG).

Meysydd Arbenigedd

  • Economeg iechyd
  • Gwerthusiadau economaidd
  • Adolygiadau systematig
  • Dadansoddiad Cost-effeithiolrwydd
  • Dadansoddiad Effaith Cyllideb
  • Dadansoddiad Cost Salwch

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil Cydweithrediadau