Dr Laura Broome

Dr Laura Broome

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
901
Nawfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Laura Broome yn arbenigo mewn seicoleg fforensig, gyda ffocws ar brosesau troseddol a chyfreithiol, troseddu rhywiol, archwilio, a deall ymddygiadau troseddol a defnyddio gwybodaeth (h.y. defnyddio ymchwil i lywio polisi ac ymarfer). Mae llawer o'i gwaith yn cynnwys ymgysylltu ag asiantaethau a gwasanaethau allanol, yn cynnwys gwasanaethau carchardai a phrawf, yr Heddlu, a'r trydydd sector.

Meysydd Arbenigedd

  • Troseddu rhywiol ar-lein.
  • Seicoieithyddiaeth fforensig.
  • Gwerthuso ymarfer a deilliannau gwasanaeth.
  • Ymchwil amgylchedd carchardai
  • Personoliaethau problemus

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Laura'n addysgu ar y rhaglen MSc Seicoleg Fforensig, ac mae ganddi ddiddordeb mewn prosesau troseddol ac ymchwiliol, dulliau ymchwil creadigol a mentora proffesiynol.

Ymchwil Cydweithrediadau