Dr Laura Wilkinson

Athro Cyswllt, Psychology
905
Nawfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Seicolegydd arbrofol yw Dr Laura Wilkinson sydd â ddiddordeb ymchwil mewn ymddygiad bwyta a rheoli pwysau. Yn ddiweddar, fe wnaeth gwblhau ei gwaith a oedd yn ffocysu ar ymddygiad bwyta cynaliadwy a pha mor dderbyniol yw defnyddwyr i fwydydd neu gynhwysion newydd. Mae gan Laura ddiddordeb parhaus mewn amrywiaeth bwyd gyda diddordeb arbennig mewn effaith ‘eitemau bwyd aml-gydran’ a chyfuniadau o fwydydd ar ymddygiad bwyta. Yn olaf, mae Laura wedi adeiladu corff o ymchwil ar y berthynas rhwng cyfeiriadedd ymlyniad ac ymddygiad bwyta anghyson, gan gynnwys gwaith gyda chleifion sy'n cael llawdriniaeth bariatrig, y rhai â syndrom bwyta nos, a diabetes.

Ar hyn o bryd mae Laura yn Ddirprwy Arweinydd Athena Swan ar lefel Sefydliadol. Mae hefyd yn arweinydd EDI Ysgol ar gyfer yr Ysgol Seicoleg. Yn ddiweddar (Medi 2022) arweiniodd y cyflwyniad llwyddiannus Athena Swan Arian ar y cyd ar gyfer yr Ysgol Seicoleg a’r Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae Laura hefyd yn adolygydd panel achrededig Athena Swan ar gyfer Advance HE.

Cyn hynny, Laura oedd arweinydd rhwydwaith lleol Prifysgol Abertawe ar gyfer Rhwydwaith Atgynhyrchu’r DU (2019 - 2023). Mae’n parhau i gefnogi’r rhwydwaith yn lleol yn ei chenhadaeth i hyrwyddo ymarfer ymchwil agored.

  • BSc (Anrh), Seicoleg Arbrofol, Prifysgol Bryste
  • PhD, Seicoleg Arbrofol (Maeth ac Ymddygiad), Prifysgol Bryste

Meysydd Arbenigedd

  • Ymddygiad Bwyta
  • Gordewdra
  • Bwyta anhwylder
  • Diabetes
  • Cyfeiriadedd ymlyniad
  • Amrywiaeth dietegol
  • Bwyta heb ei atal