Dr Llinos Roberts

Pennaeth Dysgu yn y Gymuned, Medicine

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
135
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Dr Llinos Roberts yw'r arweinydd ar gyfer Dysgu Cymunedol, ar y rhaglenni Meddygaeth i Raddedigion (GEM) a Chydymaith Meddygol ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ogystal â gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ma Dr Llinos Roberts hefyd yn Feddyg Teulu yn ardal Cwm Gwendraeth ac yn bartner ym meddygfa Cross Hands a'r Tymbl. Mae hi’n ysgrifennu colofnau meddygol ac yn cyfrannu yn reolaidd I sgyrsiau meddygol ar y cyfryngau.

Meysydd Arbenigedd

  • Meddyg Teulu
  • Sgiliau Cyfathrebu
  • Sgiliau Clinigol
  • Dysgu yn y Gymuned