Dr Laura Galante

Dr Laura Galante

Darlithydd – MSc Gwybodeg Iechyd, Health Data Science
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Laura Galante yn ddarlithydd mewn iechyd cyhoeddus babanod a phlant yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol Prifysgol Abertawe. Graddiodd yn 2020 gyda PhD mewn gwyddoniaeth fiofeddygol o Sefydliad Liggins, Prifysgol Auckland, lle astudiodd sut mae nodweddion mamau a babanod, rhyw babanod yn benodol, yn cyfrannu at ddiffinio ‘olion bysedd’ hormonaidd penodol mewn llaeth mamol.

Rhwng 2020 a 2022 cwblhaodd ôl-ddoethuriaeth mewn bioleg esblygiadol yn Adran Bioleg Prifysgol Turku yn y Ffindir, lle ehangodd ei diddordeb ymchwil trwy gymhwyso ei gwybodaeth i astudio eliffantod Asiaidd.

Mae diddordeb ymchwil Dr Galante yn ymwneud ag ystyr eco-esblygiadol buddsoddiad rhyw-benodol gan famau, yn enwedig llaetha, mewn perthynas ag argaeledd adnoddau mamol ac ansawdd yr amgylchedd byw.

Ers ei PhD, mae Dr Galante wedi bod yn aelod gweithgar iawn o’r Gymdeithas Ymchwil Llaeth Dynol a Llaethu (ISRHML) ac wedi sefydlu cydweithrediadau helaeth ar draws y byd ar sawl prosiect sy’n ymwneud ag astudio mamau a babanod dynol ac eliffantod.

Meysydd Arbenigedd

  • Maeth bywyd cynnar
  • Iechyd mamau a babanod
  • Endocrinoleg
  • Bwydo ar y fron
  • Iechyd atgenhedlol
  • Cyfansoddiad llaeth
  • Bioleg esblygiadol
  • Dadansoddi data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Galante yn addysgu ar y rhaglen BSc Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r MSc/PGDip mewn Iechyd Cyhoeddus a hybu iechyd.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau