Dr Liadh Timmins

Dr Liadh Timmins

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295569
712
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Mae ymchwil Dr Liadh Timmins yn ymwneud yn bennaf â thueddfryd rhywiol a hunaniaeth rhywedd.  Mae hyn yn cynnwys effeithiau straen lleiafrifol ar leiafrifoedd rhywiol a rhywedd; seicoleg rhagfarn; a rhannau cymdeithasol a gwybyddol tueddfryd rhywiol a hunaniaeth rhywedd. Mae eu gwaith yn defnyddio lens groestoriadol a ffeministaidd.

Derbyniodd Dr Timmins radd BA mewn Seicoleg o Brifysgol Maynooth, MSc mewn Seicoleg Gymhwysol o Goleg y Drindod Dulyn, a PhD mewn Seicoleg o Goleg y Brenin Llundain. Cwblhawyd hyfforddiant ôl-ddoethurol mewn Epidemioleg gyda ffocws ar Epidemioleg Gymdeithasol ym Mhrifysgol Columbia.

Meysydd Arbenigedd

  • Tueddfryd Rhywiol
  • Hunaniaeth o ran Rhywedd
  • Straen Lleiafrifol
  • Rhagfarn
  • Atyniad Rhywiol
  • Iechyd Meddwl