Professor Michael Coffey

Yr Athro Michael Coffey

Athro, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 518521

Cyfeiriad ebost

118
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Michael yn ymchwilydd gwasanaethau iechyd meddwl sydd â diddordeb mewn gweithio ochr yn ochr â phobl sy'n defnyddio gwasanaethau i ymchwilio i sut mae'r rhain yn brofiadol gyda'r nod o gynhyrchu tystiolaeth newydd i wella gofal iechyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Iechyd meddwl
  • Cyflenwi a threfnu gwasanaethau
  • Ymchwil ansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Grŵp datblygu ymchwil Cyflenwi Gwasanaethau a Threfniadaeth

Grŵp sy'n ymwneud ag ymchwilio, a gwella, trefnu a darparu gwasanaethau. Mae'r aelodau'n cynnwys pobl sydd â phrofiad personol o ddefnyddio gwasanaethau, academyddion, ymarferwyr a rheolwyr, a phobl sy'n gweithio mewn prifysgolion, yn y GIG, mewn ymgyrchu a sefydliadau'r trydydd sector ac mewn rhinweddau annibynnol.