Dr Mari Jones

Dr Mari Jones

Uwch-swyddog Ymchwil, Public Health

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
213
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Nod ein hymchwil yw defnyddio modelu penderfyniadau i hyrwyddo gwneud penderfyniadau da yn y sector gofal iechyd. Trwy ddefnyddio technegau mathemategol cadarn, mae modelau efelychu yn cael eu hadeiladu i adlewyrchu'r cymhlethdodau o fewn gofal iechyd ac yna rhoddir costau a buddion i ddarganfod a yw gwasanaeth yn gost-effeithiol ai peidio.

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu Gofal Iechyd
  • Ymchwil Weithredol
  • Ystadegau
  • Economeg Iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Modelu gofal iechyd

Ystadegau

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau