Ms Dana Dekel

Swyddog Ymchwil, Psychology
722
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dana yn Swyddog Ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg.

Meysydd Arbenigedd

  • Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed
  • Anhwylderau Iechyd Meddwl Cyffredin
  • Hunanladdiad a Hunan-niwed
  • Ymchwil Ansoddol
  • Dadansoddi data ansoddol
  • Gamblo a niwed cysylltiedig
  • Iechyd meddwl milwyr a chyn-filwyr