Dr Effie Mitsopoulou

Dr Effie Mitsopoulou

Tiwtor mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1865
Swyddfa Weinyddol - 825 (6)
Wythfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cwblhaodd Effie ei PhD ym Mhrifysgol Southampton yn 2020, gan weithio yn y Ganolfan Ymchwil i'r Hunan a Hunaniaeth dan oruchwyliaeth yr Athro Tim Wildschut.   Gwnaeth ei hymchwil ddoethurol edrych ar y Ddamcaniaeth Dynion Ifanc sy'n cynnig bod dynion ifanc yn arddangos ymddygiad cymryd risgiau gormodol o'u cymharu ag oedolion hŷn.

Cyn dechrau ei Ph.D., cwblhaodd Effie radd BSc mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Crete a gradd MSc mewn Dulliau Seicoleg ym Mhrifysgol Amsterdam.  Hefyd mae'n goruchwylio traethodau ymchwil israddedig ac mae'n aelod o'r Pwyllgor Moeseg.

Ar hyn o bryd, mae Effie'n gweithio ar y cyd â Harakopio a Phrifysgol Crete yn archwilio rôl empathi, hunandosturi a hunanbarch mewn gweithrediadau traddodiadol a seiberfwlio.

Meysydd Arbenigedd

  • • Gwneud penderfyniadau pan fydd yn golygu cymryd risg
  • • Traddodiadol / Seiberfwlio / Erlid
  • • Strategaethau hunanreolaeth
  • • Emosiynau hunanymwybodol
  • • Hiraeth
  • • Gwahaniaethau Unigol
  • • SEM
  • • Dadansoddiadau cymedroli-gyfryngu