Pippa Boering

Pippa Boering

Cynorthwyydd Ymchwil - Hunanladdiad yn ymwneud â Gamblo, Psychology

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Ar hyn o bryd, mae Pippa yn gweithio fel Cynorthwy-ydd Ymchwil ar brosiect GAMLINK, gan archwilio'r defnydd o ddata gofal iechyd a gesglir yn rheolaidd i nodi a deall llwybrau sy'n arwain at niwed a meddwl am hunanladdiad o ganlyniad i gamblo.

Mae Pippa wedi gweithio o'r blaen fel Cynorthwy-ydd Ymchwil yng Ngholeg Prifysgol Llundain ar brosiectau mewn perthynas â Chlefyd Parkinson. Mae hi hefyd wedi cwblhau gradd Meistr mewn Ymchwil Iechyd Atgenhelu a Rhywiol yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Boering P, Seeley J, Buule J, Kamacooko O, King R. A Comparison of Self-reported Condomless Sex and Yc-DNA Biomarker Data from Young Women Engaged in High Risk Sexual Activity in Kampala, Uganda. AIDS Behav. 2024 Jan;28(1):320-331. doi: 10.1007/s10461-023-04177-y. Epub 2023 Sep 26. PMID: 37751111; PMCID: PMC10803388.