ILS1 Internal Atrium
Paul Dyson Profile Picture

Yr Athro Paul Dyson

Athro, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295667

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 532
Pumed Llawr - Microbiology
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Athro Dyson yw'r Microbiolegydd moleciwlaidd sy'n arwain grŵp ymchwil sy'n canolbwyntio ar ymelwa ar facteria defnyddiol ar gyfer meddygaeth a biotechnoleg.

Graddiodd yr Athro Dyson gyda BSc o Brifysgol East Anglia, PhD o Brifysgol Glasgow a DSc o Brifysgol Abertawe. Roedd ei yrfa ymchwil yn cynnwys cyfnodau yng Nghanada, yr Almaen a Ffrainc.

Mae ei ymchwil wedi arwain at 4 patent sy'n ymdrin â meysydd fel bacteria pridd sy'n cynhyrchu gwrthfiotigau, gan ddefnyddio bacteria symbiotig i dawelu mynegiant genynnau mewn pryfed, a manteisio ar facteria sy'n targedu tiwmor er mwyn canfod canser yn gynnar a darparu therapi.

Meysydd Arbenigedd

  • Geneteg
  • Bacteria Streptomyces sy'n cynhyrchu gwrthfiotigau
  • Trin genynnau o facteria
  • Ymyrraeth RNA mewn fectorau pryfed clefyd
  • Bacteria sy'n targedu tiwmor
  • Dadansoddiad mynegiant genynnau
  • Trawsosodiadau mewn bacteria

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'r Athro Dyson yn cyfrannu at y cynlluniau gradd Geneteg a Biocemeg. Mae'n dysgu ac yn cydlynu modiwl blwyddyn olaf ar Ddatblygu Anifeiliaid, ac yn cyfrannu at fodiwlau ar Ficrobioleg Foleciwlaidd, Geneteg Dynol a Biotechnoleg. Mae'n fentor academaidd ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ac mae'n goruchwylio sawl prosiect ymchwil israddedig a meistr bob blwyddyn.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau