Dr Philip Tucker

Dr Philip Tucker

Athro Cyswllt, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295894

Cyfeiriad ebost

811A
Wythfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy niddordebau academaidd yn canolbwyntio ar iechyd a diogelwch yn y gweithle, gyda phwyslais arbennig ar oriau gwaith. Rwy'n dysgu Seicoleg Gwaith ar lefel israddedig y drydedd flwyddyn. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar effeithiau oriau gwaith ‘ansafonol’ (e.e. gwaith shifft, oriau gwaith hir a gweithio hyblyg).

Yn ychwanegol at fy swydd ym Mhrifysgol Abertawe, rwy'n ymwelydd rheolaidd ac ymchwilydd gwadd yn y Sefydliad Ymchwil Straen, sy'n rhan o Adran Seicoleg Prifysgol Stockholm.

Meysydd Arbenigedd

  • Rythmau circadian
  • Cwsg a blinder
  • Straen gwaith
  • Damweiniau galwedigaethol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n arwain y modiwl Seicoleg Gwaith ar y rhaglen Seicoleg BSc.

Ymchwil Cydweithrediadau