Miss Rebecca Ellis

Miss Rebecca Ellis

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Public Health

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Rebecca Ellis yn ymchwilydd gyrfa gynnar ym maes awtistiaeth. Nod ei PhD yn y Gwyddorau Dynol ac Iechyd oedd gwella llwybrau gofal i blant a phobl ifanc awtistig yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae Rebecca’n Gynorthwy-ydd Ymchwil yn yr Ysgol Iechyd a’r Gwyddorau Cymdeithasol yn y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a’r Gwyddorau Bywyd. Mae hi’n gweithio fel rhan o brosiect a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome, “Awtistiaeth o’r Mislif i’r Menopos”. Nod y prosiect yw creu dealltwriaeth newydd o brofiadau iechyd atgenhedlu menywod ag awtistiaeth ac eraill â chroth ar draws y gylch oes.

Meysydd Arbenigedd

  • Awtistiaeth
  • Niwrowahaniaeth
  • Dulliau Creadigol
  • Dulliau Ansoddol
  • Ymarferion sy’n canolbwyntio ar y person
  • Cyd-gynhyrchiant