Dr Rob Lowe

Dr Rob Lowe

Uwch-ddarlithydd, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295120

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 723
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar ôl gorffen fy ngradd gyntaf ym Mhrifysgol Royal Holloway (RHBNC), gweithiais yn y GIG am nifer o flynyddoedd. Yna gwnes i PhD mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe. Yn dilyn hyn, symudais i Birmingham i wneud gwaith post doc, a ddilynwyd gan swydd ddarlithio ym Mhrifysgol Bryste. Dychwelais i Abertawe yn 2001.

Tra yn Abertawe, rwyf wedi dal nifer o rolau gweinyddol allweddol yn yr Adran Seicoleg gan gynnwys bod yn gadeirydd ar y Pwyllgor Moeseg yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr Rhaglen.

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar gymhelliant ymddygiad iechyd yn ogystal â straen ac ymdopi.

Meysydd Arbenigedd

  • Straen ac ymdopi
  • Cymhelliant ymddygiad iechyd
  • Rhwydweithiau niwral
  • Seicoleg gymhwysol
  • Modelau proses
  • Prosesau ymhlyg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n gymrawd hŷn yr AAU. Ar hyn o bryd, mae fy mhrif addysgu yn canolbwyntio ar seicoleg gymdeithasol yn ogystal â seicoleg iechyd.

Ymchwil