Dr Sebastian Whiteford

Dr Sebastian Whiteford

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987797
708
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Darlithydd yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe yw Seb Whiteford. Cyn hyn, bu Seb yn gweithio fel Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol yn Adran Seiciatreg Prifysgol Caergrawnt.

Mae ymchwil Seb wedi cyffwrdd ag amrywiaeth o themâu (e.e., canfyddiad, cof, gamblo a risg), ond maent wedi plethu gyda’i gilydd gyda ffocws cryf ar ddulliau meintiol a dadansoddi ynghyd â’r defnydd o fodelau gwybyddol i wella ein dealltwriaeth o’r mecanweithiau cudd sy’n reiddiol i ymddygiad a gwybyddiaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu Gwybyddol Cyfrifiadurol
  • Modelau Dewis Amser Ymateb
  • Modelau Cronadur Balistig Llinellol
  • Modelau Tryledu Drifft
  • Modelau Dysgu Atgyfnerthu
  • Hapchwarae / Gamblo
  • Ymddygiad peryglus