Dr Sara Jones

Dr Sara Jones

Uwch-ddarlithydd, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987382

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
133
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Sara Jones yn ddarlithydd mewn Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe ac yn ymchwilydd yn y Ganolfan Llaethiad, Bwydo Babanod ac Ymchwil Trawsfudol (LIFT).  Yn 2009, cymhwysodd fel nyrs oedolion ac yna fel nyrs iechyd y cyhoedd cymunedol arbenigol (ymwelydd iechyd) yn 2014.

Mae ei phrofiad mewn nyrsio yn bennaf o fewn y lleoliad Damweiniau ac Achosion Brys a meddygaeth acíwt ac mae wedi gweithio mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yn y DU ac Awstralia. Yn 2014 bu’n gweithio fel ymwelydd iechyd am gyfnod byr cyn dychwelyd i weithio ym maes nyrsio Damweiniau ac Achosion Brys ochr yn ochr ag astudio PhD mewn iechyd y cyhoedd a ddyfarnwyd yn 2020. Ei PhD oedd ‘The SHIFT study: exploring the role of a baby-led feeding approach on infant growth - implications for childhood obesity.’ Mae hi'n parhau i wneud ymchwil ym maes bwydo babanod ac iechyd mamau.

Mae ganddi hefyd ddiddordeb mewn iechyd cyhoeddus byd-eang ac mae wedi gwirfoddoli fel arbenigwr bwydo babanod mewn cymunedau mudol a’r rheiny sydd wedi eu dadleoli.

Mae Sara yn athrawes ioga gymwysedig ac yn addysgu gyda'r hwyr ac ar benwythnosau.

Meysydd Arbenigedd

  • Nyrsio gofal aciwt i oedolion
  • Nyrsio brys
  • Iechyd y cyhoedd
  • Ymwelwyr iechyd
  • Bwydo babanod a phlant ifanc
  • Gordewdra ymhlith plant
  • Iechyd a llesiant mamau
  • Ymchwil meintiol
  • Penderfynyddion cymdeithasol iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Sara yn addysgu ar y  BSc mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac y MSc/PGDip mewn Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd

Ymchwil