Ydych chi am chwarae eich rhan i herio'r status quo?

Ydych chi bob amser yn edrych ar ffyrdd newydd o wella gweithrediadau neu ddarparu gwasanaeth yn wahanol o fewn eich sefydliad? Neu a oes gennych ddiddordeb mewn ymchwilio i her fusnes benodol?

Mae DBA Prifysgol Abertawe ar gyfer y rhai sydd am gael effaith ar gymdeithas ac o fewn eu sefydliadau neu sectorau unigol.

Mae'r ddoethuriaeth broffesiynol ran-amser wedi'i chynllunio ar gyfer uwch reolwyr ac arweinwyr ar draws pob sector; preifat, cyhoeddus a di-elw.

Ar y rhaglen hon, mae dysgwyr yn cymryd rhan mewn ymchwil gymhwysol, gan ddod â theori sefydledig a arloesol i'w trafod ar eu materion sefydliadol ymarferol. Byddwch yn datblygu ac yn cyfoethogi ymarfer yn eich maes, yn ogystal â chyfrannu at ein dealltwriaeth o'r sylfaen ddamcaniaethol sylfaenol ar gyfer y gwaith.

Bydd ei strwythur rhan-amser yn rhoi cyfle i chi gael eich doethuriaeth ochr yn ochr ag ymrwymiadau gwaith presennol.

Trosolwg o'r DBA

Ymgeiswyr Delfrydol ar gyfer y DBA

Strwythur y Rhaglen DBA

Y Broses Ymgeisio