Mae ymchwil ar lefel macro-economaidd dadansoddi bellach yn fwy perthnasol nag erioed. Nod y Ganolfan Ymchwil i Facro-economeg a Macro-Gyllid (CReMMF) yw hybu ymchwil i fodelu macro rhyngwladol (economi agored), cyllido eiddo tirol, bancio, polisi cyllidol ac ariannol, a chynhyrchiant, ar lefel damcaniaethol ac ar lefel empirig. Yn ein grŵp ymchwil, mae un maes ymchwil datblygol yn canolbwyntio ar ddeall ymatebion rhanbarthol i ergydion macro-economaidd; bydd dadansoddi o’r math yn ein galluogi i ddylanwadu ar bolisïau cyhoeddus yng Nghymru. Ffocws ychwanegol yw defnyddio ein hymchwil feintiol er mwyn mynd i’r afael â dadleuon polisi ynghylch sut y dylid llunio polisi macro-economaidd, ochr yn ochr â rheoliadau bancio a rheoliadau cyllid newydd, er mwyn cefnogi sefydlogrwydd prisiau a thwf economaidd yn y byd ar ôl yr argyfwng credyd. Mae’r CReMMF yn ceisio codi proffil ein gwaith, sy’n arwydd i wneuthurwyr polisi, cydweithredwyr academaidd a myfyrwyr doethur, fod hwb macro-economaidd yn bodoli yn Abertawe. Mae ein Canolfan yn cynnwys ymchwilwyr yn Abertawe yn ogystal â rhwydwaith o gydweithredwyr gan gynnwys academyddion, gweithwyr proffesiynol, a gwneuthurwyr polisi o brifysgolion eraill, sefydliadau ymchwil a sefydliadau ledled y byd.

DR BO YANG

- Cyfarwyddwr

male smiling