BioHUB logo

Cydweithrediad Busnesau a Diwydiant

Nod y BioHYB yw dwyn ynghyd busnesau, diwydiant ac arbenigedd academaidd o'r radd flaenaf, ynghyd ag ymchwilwyr ac arbenigwyr technegol cymwys iawn, i helpu i sbarduno ymchwil, datblygu ac arloesi modern yn y Sector Cynnyrch Naturiol. Bydd hyn yn hyrwyddo datblygiad cynnyrch naturiol newydd o werth uchel, i fod yn sail i sector Cynnyrch Naturiol yng Nghymru, sy'n tyfu ac yn gystadleuol yn rhyngwladol, gan greu mwy o fusnes a swyddi yn y rhanbarth. Mae gan y Brifysgol hanes ardderchog o weithio gyda’n Partneriaethau Busnes a Diwydiant Partneriaethau Trosglwyddo Clyfar a Gwybodaeth. Bydd y BioHYB yn cryfhau ymhellach y cydweithredu hirdymor sefydledig, yn ogystal â meithrin partneriaethau newydd.

Ffeithlun yn dangos bod 30+ cwmni deillio wedi cael eu cefnogi
Ffeithlun yn dangos bod 40 o gwmnïau wedi'u cydleoli ar y campws
Ymgysylltu â Busnes Ffeithlun yn dangos effaith gwella busnes

Cyfleusterau ac Adnoddau

Delwedd o labordy gyda gwyddonwyr gan ddefnyddio microsgop

Bydd ymgynghori â rhanddeiliaid yn helpu i ddatblygu cyfleusterau ac adnoddau BioHYB i gefnogi anghenion a gofynion busnes a diwydiant, gan gynnwys:

  • Gofod deillio a deori
  • Platfformau sgrinio
  • Offer dadansoddol
  • Labordai arbenigol
  • Banc ac eiddo deallusol cynnyrch naturiol
  • Mannau ar gyfer rhwydweithio ac ymgysylltu â'r gymuned

Cymorth Busnes

Delwedd rhwydweithio busnes

Bydd y BioHYB Cynnyrch Naturiol yn rhoi mynediad i:

  • Rwydwaith cydweithredol y Brifysgol: LINC, sy'n galluogi sefydliadau i gysylltu â'i gilydd a chael mynediad at adnoddau ac arbenigedd i gefnogi eu twf.
  • Arbenigedd i wella gallu Ymchwil, Dylunio ac Arloesi
  • Datblygu ymchwil a chyfleoedd ariannu dan arweiniad diwydiant
  • Cyngor a chefnogaeth ar Ddiogelu Eiddo Deallusol a Busnes, Cyllid a cheisiadau am Grantiau
Delwedd o dŷ gwydr ymchwil algaidd
Labordy ymchwil algaidd

Newyddion a Digwyddiadau

ecion loudhaler

Cysylltu â thîm y prosiect am ragor o wybodaeth

Email symbol Rheolwr y Prosiect: Dr Farooq Shah

biohub@swansea.ac.uk

 

Partneriaid y Prosiect

Mewn Partneriaeth â Chyngor Abertawe a Llywodraeth y DU