Computer Science Graphic Image

Astudio Cyfrifiadureg

Mae'r Adran Gyfrifiadureg wedi'i lleoli yn y Ffowndri Gyfrifiaduro. Mae'r cyfleuster gwyddoniaeth gyfrifiadurol o'r radd flaenaf gwerth £32.5M hwn yn darparu'r cyfleusterau addysgu ac ymchwil diweddaraf o ansawdd uchel, yn ogystal â gofod rhwydweithio ac ysbrydoliaeth i fyfyrwyr, staff a phartneriaid diwydiannol.

Mae'r rhan fwyaf o'r cyrsiau wedi astudio dramor neu flwyddyn yn y diwydiant dewisiadau a bydd ein tîm cyflogadwyedd yn eich helpu i ganfod a pharatoi ar gyfer eich lleoliad mewn diwydiant.

Mae diddordebau ymchwil yr adran yn cynnwys Deallusrwydd Artiffisial, Seiberddiogelwch, Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron, Roboteg a Chyfrifiadura Gweledol.

  • Cyfrifiadureg, a restrwyd rhwng 126 a 150 ymysg sefydliadau gorau’r byd yn Nhablau Prifysgolion y Byd fesul Pwnc Times Higher Education 2023