SPECIFIC engineer in the lab

Caiff ein prosiectau EngD, a gaiff eu rhedeg gan ein Academi Defnyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A), eu diffinio gan ein noddwyr diwydiannol hirsefydledig ac maent yn mynd i'r afael ag anghenion gweithredol a nodir gan y cwmnïau hynny. Mae'r prosiectau yn canolbwyntio ar ein meysydd sefydledig sy'n cynnwys caenau gweithredol, modelu cyfrifiadurol a defnyddiau a gweithgynhyrchu uwch.

Cyflawnir ymchwil i ddefnyddiau strwythurol uwch ar y cyd â Chanolfan Dechnoleg Rolls-Royce (UTC) mewn Defnyddiau a leolir yn Abertawe. Caiff y prosiectau hyn eu hariannu gan Bartneriaeth Strategol EPSRC mewn Metelau Strwythurol ar gyfer Tyrbinau Nwy.

M2A logo

Diwrnodau Agored Ôl-Raddedig, 20 Hydref 2021

12:00 YP - Sgwrs pwnc byw a holi ac ateb

Cyflwyniad i ymchwil, ysgoloriaethau a ariennir yn llawn, prosiectau sydd ar gael, a’r broses cyflwyno cais gan Dr David Warren, y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol.

Sesiwn fyw ar Zoom - 12:00 13:30

Cadwch le nawr

Profiad Dan o Engd

PROFIAD VICKY O ENGD

PROFIAD CAITLIN O ENGD

SUT BETH YW BYWYD MYFYRIWR ÔL-RADDEDIG?