Ysgol Haf Peirianneg 14 -17 Gorffennaf

Engineering summer school students

Eisiau Gwybod Sut Beth yw Astudio Peirianneg yn y Brifysgol?

Rydym yn cynnal ysgol haf boblogaidd ym mis Gorffennaf bob blwyddyn ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 sy'n ystyried cyflwyno cais i fynd i'r brifysgol. Dyma raglen breswyl sy'n cynnig mewnwelediad i'n holl gyrsiau a blas ar fywyd ar gampws prifysgol ac mae’n helpu myfyrwyr i benderfynu a yw gradd mewn peirianneg yn debygol o fod yn addas iddyn nhw.

Bydd y rhaglen breswyl 3 diwrnod (am £150 y pen) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael blas ar Beirianneg Awyrofod, Fecanyddol, Sifil, Electronig a Thrydanol, Gemegol, Deunyddiau a Meddygol drwy sesiynau ymarferol a gynhelir yn y Coleg Peirianneg ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe.

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer 2024.
Cyflwynwch gais yma: https://forms.office.com/e/DzNHS9sKF

Ar gyfer myfyrwyr o'r DU, y dyddiad cau yw 17:00 BST ddydd Llun 20 Mai 2024. Caiff hysbysiadau eu hanfon erbyn canol mis Mehefin.

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, y dyddiad cau yw 17:00 BST ddydd Llun 15 Ebrill 2024. Caiff hysbysiadau eu hanfon erbyn canol mis Mai

Tystebau Myfyrwyr

Student testimonial
Student Testimonial
Student quote
Student Quote