Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe (SUTC)

Mae Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe (SUTC) yn wasanaeth trawsgrifio ymroddedig sy’n darparu adnoddau dysgu hygyrch i fyfyrwyr ag anabledd print.

Mae ein tîm o Gydlynwyr Trawsgrifio yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Anableddau ac adrannau academaidd i ddarparu'r fformatau hygyrch canlynol ar eich cyfer:

  • testun electronig (MS Word, PDF chwiliadwy)
  • print bras
  • braille
  • sain
  • diagramau cyffyrddol

Beth mae'n my fyrwyr yn dwend:

"... maent wedi achub fy mywyd ... "

"Rwy'n teimlo fod y ddarpariaeth wedi bod yn wych trwy gydol y sefyllfa Covid-19 sydd ohoni"