Prifysgol Abertawe... Lle Mae'r Dyfodol Byd-Eang yn Dechrau

Fel myfyriwr Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe, byddwch yn gallu cyflwyno cais i astudio dramor ym Mhrifysgol A&M Tecsas, UDA, am un semester fel rhan o'ch gradd. Mae lleoedd ar y rhaglen hon yn hynod gystadleuol ac mae'n rhaid i chi gyflawni graddau penodol ym Mlwyddyn 1 er mwyn i chi gyflwyno cais.Bydd angen i chi ddechrau meddwl am hyn yn ystod eich semester cyntaf ym Mhrifysgol Abertawe ac yna ddod draw i'n Sgyrsiau Astudio Dramor yn ystod semester 2.

Howdy
A&M Tecsas