Myfyrwyr yn astudio gyda'i gilydd

Lleolir y brifysgol yn Berlin, prifddinas yr Almaen. Bu'n fan astudio ar gyfer 29 o Feirdd Llawryfog Nobel. Mae'r hafau'n gynnes ac weithiau'n fwll, ac mae'r gaeafau'n oer gyda'r tymheredd yn aml yn disgyn o dan y rhewbwynt.  Mae'r Swyddfa Ryngwladol yn trefnu clwb rhyngwladol sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr Almaenig a myfyrwyr rhyngwladol gymysgu. Nid oes llawer o lety ar gael i fyfyrwyr yn Berlin ond mae Humboldt yn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i lety.