Kate Spittle

Mrs Kate Spittle

Athro Cyswllt mewn Fferylliaeth Glinigol, Pharmacy

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Trosolwg

Mae Kate Spittle yn Athro Cysylltiol yn yr Ysgol Fferylliaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Kate yn fferyllydd profiadol ac mae hi wedi gweithio ar draws sawl sector yn ystod ei gyrfa gan gynnwys y byd academaidd, fferylliaeth gymunedol, fferylliaeth ysbyty, byd diwydiant ac am yr 20 mlynedd diwethaf mewn fferyllfa practis meddyg teulu.

Mae gan Kate brofiad mewn addysgu israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn yr Ysgol Feddygaeth yng Nghaerdydd ac mae wedi arwain y rhaglen genedlaethol i hyfforddi fferyllwyr meddygon teulu yn HEIW am y 5 mlynedd diwethaf.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwrthgeulo
  • Diabetes
  • Rheoli Poen
  • Rheoli'r Menopos
  • HRT

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae Kate wedi gweithio gyda diabetolegydd ymgynghorol ar astudiaethau ymchwil i isthyroidiaeth gan gynnwys rheoli gofal sylfaenol cleifion a rôl geneteg wrth ymateb i driniaeth. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn ymchwil mewn lleoliadau gofal sylfaenol.

Prif Wobrau