Pwyntiau unigol 3-51 ar raddfa Prifysgol Abertawe (Ebrill 2024)

Gradd a sgôr HERA PwyntCyflog
Gradd  1  7 21,912 
Gradd  2
8 22,094
Gradd 3
10 22,277
Disc* 22,681
Disc* 23,144
Gradd 4      11 22,681
12 23,144
13 23,700
14 24,248
15 24,533
Disc* 25,138
Disc* 25,742
Gradd 5      16 25,138
17 25,742
18 26,444
19 27,181
20 27,979
Disc 28,759
Disc 29,605
Disc 30,487
Gradd 6       21 28,759
22 29,605
23 30,487
24 31,396
25 32,332
Disc* 32,982
Disc* 33,966
Disc* 34,980
Gradd 7      26 32,982 
27 33,966
28 34,980
29 36,024
30 37,099
Disc* 38,205
Disc* 39,347
Gradd 8

       
31 38,205
32 39,347
33 40,521
34 41,732
35 42,978
36 44,263
Disc* 45,585
Disc* 46,794
Gradd 9       37 45,585
38 46,794
40 49,794
41 51,283
43 54,395
Disc* 56,021
Disc* 57,696
Disc* 59,421
Gradd 10     44 56,021
45 57,696
46 59,421
47 61,198
48 63,333
49 64,914
Disc* 66,857
Disc* 68,857

Nodir swyddi ar Radd 10a drwy’r broses cynllunio busnes ar gyfer Unedau Gwasanaethau Proffesiynol a chânt eu recriwtio drwy broses ddiffiniedig

Gradd a sgôr HERAPwyntCyflog 
Gradd 10a
Dim cynyddrannau awtomatig   
7 69,722
8 70,594
9 71,475
10 72,364 
11 73,266
12 74,181
13 75,103
14 76,041
15 76,987
16 77,950
17 78,919
18 79,907
19 80,904

*Nid yw pwyntiau dewisol ar y Raddfa Gyflog yn cael eu defnyddio yn seiliedig ar berfformiad ar hyn o bryd, fodd bynnag, maent yn parhau i fod yn weladwy ar y Raddfa Gyflog am fod cydweithwyr ar y pwyntiau cyflog hynny am resymau hanesyddol.