Mae Prifysgol Abertawe’n weithle amrywiol a chroesawgar, sy'n gwerthfawrogi pobl am eu sgiliau, ni waeth beth yw eu cefndir. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg.

Rydym yn recriwtio Uwch Ddarlithydd/Athro Cyswllt mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion i ymuno â'n Canolfan Deunyddiau Lled-ddargludyddion Integreiddiol.

Cyflog: £45,585 i £64,914 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16-06-2024

Rhif y Swydd: SU00269

Rydym yn chwilio am uwch-ddatblygwr atebion sy'n arbenigo mewn data i ymuno â ni ar brosiect Cofnodion Myfyrwyr Rhaglen Ymlaen ar sail cyfnod penodol

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27-05-2024

Rhif y Swydd: SU00288

Mae'r Adran Gemeg yn recriwtio Darlithydd/Uwch-ddarlithydd mewn Cemeg Gyfrifiadol, gyda ffocws ar gemeg gyfrifiadol gymhwysol a modelu moleciwlaidd.

Cyflog: £38,205 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12-06-2024

Rhif y Swydd: SU00278

Rydym yn chwilio am ddatblygwr atebion arweiniol sy'n arbenigo mewn data i ymuno â ni ar Brosiect ERP Rhaglen Ymlaen ar sail cyfnod penodol

Cyflog: £45,585 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27-05-2024

Rhif y Swydd: SU00292

Mae Adran y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff am benodi Darlithydd / Uwch-ddarlithydd mewn Ffisioleg Ymarfer Corff Glinigol.

Cyflog: £38,205 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31-05-2024

Rhif y Swydd: SU00304

Swydd addysgu dros dro; Prif Ddyletswyddau: Addysgu Lladin a chyfieithiadau o lenyddiaeth Ladin: Yr Alargan Ladin, Metamorffosis Ovid

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05-06-2024

Rhif y Swydd: SU00311

Rydym yn recriwtio Swyddog Ansawdd i ymuno â thîm arweiniol Dysgu Cymraeg – gan ofalu am yr agenda ansawdd a datblygiad proffesiynol ein tîm

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02-06-2024

Rhif y Swydd: SU00312

Cyfle i ymchwilydd ôl-ddoethurol llawn cymhelliant hoffai ddatblygu sgiliau gwyddonol mewn sbectrometreg màs lipid ac mewn darganfyddiad biomarciwr

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27-05-2024

Rhif y Swydd: SU00295

Technegydd Peirianneg Sifil (absenoldeb mamolaeth am 12 mis)

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27-05-2024

Rhif y Swydd: SU00317

Chwilio am Athro Gwaith Cymdeithasol ar lwybr ymchwil, yn ddelfrydol gyda dealltwriaeth benodol o waith cymdeithasol/polisi yng nghyd-destun Cymru

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 27-05-2024

Rhif y Swydd: SU00061

Dyma swydd gyffrous i rywun sy'n mwynhau ymgysylltu â busnesau a sefydliadau yn y trydydd sector.

Cyflog: £45,585 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02-06-2024

Rhif y Swydd: SU00318

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Thîm y Gyflogres a Phensiynau fel Cynorthwy-ydd Cyllid, gan ymdrin â phob agwedd ar weinyddu

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02-06-2024

Rhif y Swydd: SU00319

Mae Student Life yn recriwtio Cynorthwy-ydd Gwybodaeth Myfyrwyr (Dwyieithog) i groesawu amrywiaeth o fyfyrwyr ac ymwelwyr i HybMyUni.

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02-06-2024

Rhif y Swydd: SU00171

Rydym yn ceisio recriwtio Gweinyddwr biligual, brwdfrydig sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i ymuno â'r Tîm Derbyn.

Cyflog: £25,138 i £27,979 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02-06-2024

Rhif y Swydd: SU00282

Rydym yn ceisio recriwtio Gweinyddwr brwdfrydig sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i ymuno â'r Tîm Derbyn.

Cyflog: £25,138 i £27,979 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02-06-2024

Rhif y Swydd: SU00283

Swydd wag am Ddarlithydd yn yr Adran Nyrsio, sy'n rhan flaengar, ddeinamig ac uchelgeisiol or Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29-05-2024

Rhif y Swydd: SU00303

Tiwtor i gefnogi rhaglenni israddedig a meistr a datblygu addysgu mewn labordai.

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 09-06-2024

Rhif y Swydd: SU00323

Rydym yn recriwtio Uwch-swyddog Ymchwil i ymuno â thîm ymchwil deinamig yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Cyflog: £45,585 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30-05-2024

Rhif y Swydd: SU00310

Recriwtio a Rhyngwladol i ymuno â thîm Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg.

Cyflog: £22,277 i £22,277 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29-05-2024

Rhif y Swydd: SU00324

Rydym yn recriwtio Athro mewn Fferylliaeth i ymuno â'r Ysgol Meddygaeth a gwella portffolio ymchwil y Brifysgol.

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 16-06-2024

Rhif y Swydd: SU00313

Mae'r Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg yn recriwtio tiwtoriaid EFL i weithio ar y Rhaglen Haf Saesneg Gyffredinol

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02-06-2024

Rhif y Swydd: SU00325

Mae Adran y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff am benodi Darlithydd/Uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg Chwaraeon.

Cyflog: £38,205 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02-06-2024

Rhif y Swydd: SU00328

Mae gan y Gwasanaethau Addysg gyfle cyffrous i ymuno â'r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr

Cyflog: £25,138 i £27,979 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31-05-2024

Rhif y Swydd: SU00326

Mae gan y Gwasanaethau Addysg gyfle cyffrous i ymuno â'r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31-05-2024

Rhif y Swydd: SU00327

Rydym am benodi unigolyn sy'n nyrs brofiadol, gofrestredig sy'n siaradwr Cymraeg iaith gyntaf gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Cyflog: £45,585 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04-06-2024

Rhif y Swydd: SU00246

Dyma rôl uwch gyffrous, ddeinamig a hanfodol yn gweithio gyda thîm Comisiwn Bevan i gefnogi newid arloesol, trawsnewidiol

Cyflog: £45,585 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 09-06-2024

Rhif y Swydd: SU00281

Tiwtor i weithio gyda'r sector Iechyd a Gofal ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, i'w galluogi i ddefnyddio'r Gymraeg yn fwy hyderus

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05-06-2024

Rhif y Swydd: SU00332

Rôl allweddol mewn dadansoddi, llywodraethu, a deallusrwydd data strategol.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16-06-2024

Rhif y Swydd: SU00322