Rydym yn datblygu cynhyrchion gwrth-heneiddio gan ddefnyddio micro-nodwyddau

Rydym yn datblygu cynhyrchion gwrth-heneiddio gan ddefnyddio technoleg micro-nodwyd

Yr Her

Mae marchnad gynyddol am driniaethau a chynhyrchion cosmetig (neu esthetig) anfewnwthiol neu rai sydd mor anfewnwthiol â phosib ledled y byd. Mae'n cymryd amser i ddatblygu cynnyrch a reoleiddir ac mae costau sylweddol cysylltiedig i gwmni o ran datblygu'r arbenigedd angenrheidiol i ymchwilio i gynnyrch newydd a chreu prototeip. Mae Innoture, cwmni technoleg feddygol ag arbenigedd mewn micronodwyddau, wedi gweithio gyda Phrifysgol Abertawe i ddatblygu trefn newydd i ymdrin â heneiddio drwy ddefnyddio clytiau â micronodwyddau.

Y Dull

Mae adran ymchwil Innoture wedi'i chydleoli yn y Ganolfan NanoIechyd ym Mhrifysgol Abertawe, sydd wedi galluogi Innoture i gael gafael ar gyfarpar ac arbenigedd gan staff Cemeg a Pheirianneg yn Abertawe. Wrth weithio gyda Phrifysgol Abertawe am nifer o flynyddoedd, llwyddodd Innoture i ddatblygu ei dechnoleg micronodwyddau a'i chyflwyno i'r farchnad

Yr Effaith

Lansiodd Innoture Radara, sef trefn newydd i ymdrin â heneiddio drwy ddefnyddio clytiau microsianelu a serwm asid hyalwronig (HA) pur iawn, gan ganolbwyntio ar y llecyn o dan y llygad, yn 2016. Rhoddwyd sylw i'r clytiau yn Cosmopolitan, Tatler a Vogue, ac maent wedi ennill gwobrau yn y diwydiant estheteg. Mae'r clytiau bellach ar gael mewn nifer o glinigau gofal croen ledled y DU, ac er gwaethaf y pandemig, maent yn darparu refeniw i'r cwmni. Mae Innoture a Phrifysgol Abertawe bellach yn ymchwilio i ffyrdd eraill o ddefnyddio eu technoleg ficrosianelu, gan gynnwys darparu brechlynnau a chyffuriau lladd poen.

Text Reads Nodau datblygu cynaliadwy y cenhedloedd unedig
UNSG - Health
Text reads themau ymchwil prifysgol abertawe