Graphic with blue, purple and white strands

Mae Grŵp Ymchwil Deallusrwydd Artiffisial yn Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Abertawe'n dîm bywiog a rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr. Rydym am ddatblygu'r pethau nesaf mewn deallusrwydd artiffisial drwy ddatblygu dulliau, modelau a systemau newydd. Mae ein grŵp yn cydweithio'n eang â byd academaidd, diwydiant a'r sector cyhoeddus i ddarparu atebion effeithiol, effeithlon a moesegol ar gyfer heriau mewn bioleg, peirianneg, gofal iechyd a rhesymu cyfreithiol. Mae ein pynciau ymchwil cyfredol yn cynnwys:

  • Diogelwch a phreifatrwydd deallusrwydd artiffisial
  • Gwybyddiaeth artiffisial a biolegol
  • Deallusrwydd Cyfrifiadol
  • Deallusrwydd artiffisial moesegol ac y gellir ei esbonio
  • Dysgu peirianyddol
  • Roboteg
  • Deallusrwydd artiffisial symbolig a rhesymegol

Pobl

Xiaochun Cheng

Xiaochun Cheng