Rydym ni’n cyd-gynllunio technolegau digidol er budd defnyddwyr sy’n dod i’r aml

Smart speaker

Yr Her

Fel arfer, caiff technolegau digidol eu creu a'u defnyddio gan ddefnyddwyr 'confensiynol' mewn gwledydd datblygedig, ac fel arfer wrth gynllunio tybir bod cyfyngiadau economaidd, addysgol a daearyddol yr un peth ledled y byd. Yn aml, caiff darpar ddefnyddwyr technoleg eu hatal rhag creu dyfeisiau a gwasanaethau a allai fod yn fwy priodol i'w sefyllfa, hyd yn oed pan allai eu dealltwriaeth arwain at dechnolegau gwell i bawb, ym mhobman.

Y Dull

Cynhaliodd y Labordy Technoleg Rhyngweithio yn y Dyfodol (FIT) yn Abertawe weithdai cyd-ddylunio yn De a Dwyrain Affrica, India a De America, lle bu cyfranogwyr o gymunedau'n creu dyluniadau a dealltwriaeth ar gyfer eu tirweddau digidol yn y dyfodol.

Hefyd, bu'r tîm yn gweithio gydag aelodau cymunedau yn Ne Affrica, yr Ariannin, Cenia ac India er mwyn cyd-greu apiau, pecynnau cymorth a phlatfformau i helpu defnyddwyr yn eu bywydau pob dydd.

Yr Effaith

Mae cannoedd o aelodau'r gymuned a ddaeth i'r gweithdai a gynhaliwyd gan y tîm wedi cael eu hyfforddi i fod yn arloeswyr digidol, ac mae gwasanaethau cyfrwng digidol newydd wedi cael eu datblygu gyda - ac ar gyfer - darpar ddefnyddwyr ledled y byd. Er enghraifft, gan weithio gyda chydweithwyr yn IIT Bombay, gosododd tîm Labordy FIT seinyddion (meddyliwch am Alexa neu Siri) mewn siopau yn Dharavi, sy'n fwrdeistref ym Mumbai, a alluogodd cwsmeriaid i ofyn cwestiynau a chael atebion gan gynorthwy-ydd llais digidol neu berson yn ateb.

Yn yr Ariannin, gwnaeth ap chwedleua digidol syml helpu cymunedau brodorol i gysylltu â chyfryngau a oedd yn portreadu eu cyndeidiau a rhannu'r cyfryngau hynny, gan greu negatifau hanesyddol amlgyfrwng. Yn Langa, sy'n dreflan ger Cape Town, gwnaeth cymuned y cyd-ddylunwyr ddyfeisio ffordd o rannu nodweddion caledwedd a meddalwedd ffonau symudol, er mwyn cysylltu rhannau gorau pob dyfais yn ddigidol er budd pawb. Rhoddwyd syniad tebyg ar waith yn ddiweddarach mewn ap bysellfwrdd o bell yn India, er mwyn helpu gwaith dysgu iaith a rhoi cymorth i hynny.

Text ReadsNodau datblygu cynaliadwy y cenhedloedd unedig
UNSDG 9 - cymraeg
UNSDG 10 - cymraeg
UNSDG 11 - cymraeg
Themâu ymchwil Prifysgol Abertawe