Trosolwg y Ganolfan

Sefydlwyd y grŵp ymchwil i addysg yn 2014 o ganlyniad i ddiddordeb a dylanwad cynyddol yr Adran Fathemateg mewn addysgu mathemateg yng Nghymru. Mae'r Adran wedi bod yn rhedeg Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru ers 2010 ac mae wedi cael effaith gadarnhaol ar gyfranogiad a chyrhaeddiad mewn Mathemateg Bellach yng Nghymru.