Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir Rheoli Busnes

Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Caiff ein graddau ôl-raddedig eu haddysgu gan ein cyfadran o'r radd flaenaf sydd â gwybodaeth ddiwydiannol ac academaidd ar draws meysydd allweddol busnes a rheoli.

Yn ogystal â chynnig cyrsiau sy'n ymdrin â meysydd cyffredinol ac arbenigol, rydym yn gweithio gyda chi er mwyn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a'ch profiad i wella eich rhagolygon gyrfa trwy gynnig achrediadau proffesiynol, addysgu a arweinir gan ymchwil a chysylltiadau â phartneriaid diwydiannol, a hyn oll â'r nod o'ch paratoi ar gyfer gyrfa wobrwyol.

Archwiliwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir:

Rhaglenni i fyfyrwyr o unrhyw gefndir israddedig:

 

Rhaid i fyfyrwyr ennill gradd israddedig neu gymhwyster cyfwerth ag o leiaf 2:1 mewn disgyblaeth gysylltiedig (e.e. rheoli busnes, astudiaethau busnes, rheoli adnoddau dynol, marchnata, entrepreneuriaeth, economeg):


Wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â o leiaf tair flwyddyn o brofiad diwydiannol perthnasol a gradd israddedig neu gymhwyster cyfatebol:


Wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â o leiaf blwyddyn o brofiad diwydiannol perthnasol a gradd israddedig neu gymhwyster cyfatebol: