Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir Cyfrifeg a Chyllid

Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

O'ch eiliad cyntaf yn yr Ysgol Reolaeth, byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a'ch profiad i wella eich rhagolygon gyrfa.

Gyda chysylltiadau ag achrediadau proffesiynol ac arbenigedd academaidd mewn rheoli ariannol, dadansoddeg, data mawr, buddsoddi a bancio, a fintech, mae ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn eich paratoi ar gyfer gyrfa gyffrous a gwobrwyol yn y diwydiant cyllid, ble bynnag mae eich dyheadau.

Archwiliwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir:

Rhaglenni blwyddyn (gydag elfennau sy’n cael eu haddysgu) i fyfyrwyr o gefndir israddedig:

 
Rhaglenni uwch i fyfyrwyr sydd eisoes wedi astudio cyfrifeg a/neu gyllid ar lefel israddedig:


Fel arfer, bydd gan fyfyrwyr gefndir mewn Busnes, Cyllid, Economeg, Mathemateg neu Gyfrifiadureg. Byddem hefyd yn fodlon ystyried ymgeiswyr o gefndiroedd eraill sydd â phrofiad o weithio yn y sector:

Wedi’i ddylunio ar gyfer cyfrifyddion cymwysedig sydd wedi ennill eu cymhwyster gan gyrff proffesiynol perthnasol o fewn y 5 mlynedd ddiwethaf, i’w rhoi ar y llwybr carlam i ennill gradd MSc: