Datblygu Dysgu ac Addysgu trwy SALT

Cymuned addysgegol sefydledig, sy'n cefnogi ac yn galluogi datblygu rhagoriaeth addysgu.


Ewch i dudalennau gwe SALT ar Fewnrwyd y Staff trwy ddilyn y ddolen hon.

(Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Prifysgol Abertawe)


Mae SALT yn gweithio gydag aelodau staff academaidd i atgyfnerthu a gwella eu haddysgu, eu hasesu a dysgu eu myfyrwyr.  Mae gan bob ysgol yn y Brifysgol ei harweinydd SALT dynodedig sy'n gweithio fel cyswllt dwyffordd, ac sy'n gyfrifol am gyfathrebu ac ategu mentrau SALT.

Mae ein gwaith yn cynnwys:

 • Cydnabyddiaeth athro a dyfarniadau
 • Cefnogi'r staff addysgu wrth iddyn nhw ddefnyddio technoleg i wella dysgu ac addysgu
 • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus rheolaidd â ffocws addysgu ac ystod eang o adnoddau hunangyfeiriedig
 • Cyngor ac arweiniad ar addysgu hygyrch a chynhwysol
 • Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol
 • Yn cyflwyno ac yn cefnogi'r PGCert ar gyfer staff addysgu (wedi'i achredu gan Advance HE)
 • Cydnabod ymroddiad staff i ddysgu ac addysgu drwy ein rhaglen strwythuredig ac achrededig Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch

Cydnabyddiaeth

Cymrodoriaeth yr AAU
 
 • Llwybr cefnogol i Gymrodoriaeth, yn unol â Fframwaith Safonol Proffesiynol, ar gael i holl staff gymwys trwy broses Llwybr Gais Abertawe (SAR)
 • Datblygiad Cymrawd Cysylltiol o’r Academi Addysg Uwch (AFHEA) ar gyfer cynorthwywyr dysgu ac arddangoswyr
 • Arfer da trwy Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus yn unol â AdvanceHE
 • Cefnogaeth Prif Gymrawd tuag at y llwybr allanol

TUAAU

Delwedd o gynulleidfa rapt
 
 • Darpariaeth raglen dysgu o ansawdd uchel ar gyfer staff newydd
 • Llawn amser a rhan amser yn y Saesneg gyda’r gobaith o opsiwn Cymraeg
 • Datblygiad o ardaloedd gwahanol o pedagogeg/Dysgu trwy Dechnoleg (TEL).

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

SALT Datblygiad Proffesiynol Parhaus
 
 • Trosglwyddiad o amrywiaeth o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus sydd yn hygyrch, cynaliadwy ac yn gyffrous ar gyfer pob athro.
 • Datblygiad adolygiad gan gydweithwyr wedi ymestyn i ddadansoddiad, Drws Agored a lledaenu rhyngwladol
 • Darpariaeth cydweithredol egnïol: Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu, Cymrodyr Dysgu, Dysgu Actif, Digwyddiadau Agored/Cyfrannol

Datblygiad Dysgu trwy Dechnoleg

Delwedd o offer rhith realiti
 
 • Cefnogaeth Amgylchedd Dysgu Rhithiol – technoleg a chefnogaeth addysgu
 • Strategaeth Ddigidol – cefnogi athrawon gyda’u hanghenion yn unol ag aliniad datblygiad sefydliadol
 • Asesiad ar-lein a datblygu dyluniad hyfforddi