Dr Alice Liefgreen

Penodiad Er Anrhydedd (Celfyddydau), Humanities and Social Sciences
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Seicolegydd arbrofol yw Alice sy'n gweithio ar brosiect TRUE a ariennir gan UKRI gyda'r Athro Yvonne McDermott-Rees, sy'n archwilio effaith ffugio dwfn ar ymddiriedaeth mewn tystiolaeth a gynhyrchir gan ddefnyddwyr o safbwynt prosesau atebolrwydd pan gaiff hawliau dynol eu torri.

Dyfarnwyd PhD mewn Seicoleg Arbrofol i Alice o Goleg Prifysgol Llundain (UCL) ym mis Chwefror 2022. Roedd ei thraethawd ymchwil yn cyflwyno fframwaith disgrifiadol o sut mae pobl yn cael, yn gwerthuso ac yn integreiddio gwybodaeth pan fo ansicrwydd, gan amlinellu’r dulliau seicolegol sy'n ategu'r prosesau hyn i wneud synnwyr. Roedd ei gwaith yn cynnwys arbrofion labordy ac astudiaethau naturiolaidd a archwiliodd y prosesau hyn yn y byd go iawn gan gynnwys dadansoddi deallusrwydd ac ymchwiliadau troseddol.

Hyd yma mae ei hymchwil wedi canolbwyntio ar ymchwilio i sylfeini seicolegol ffurfio barn a gwneud penderfyniadau, yn bennaf gan ddefnyddio fframwaith Bayesaidd anffurfiol.

Cyn ennill PhD, cyflawnodd Alice MSc mewn Niwrowyddoniaeth Wybyddol yn UCL (2015-2016) a BSc (Anrh.) mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Caerfaddon (2011-2015).

Meysydd Arbenigedd

  • Rhesymu anffurfiol
  • Rhesymu tystiolaethol
  • Rhwydweithiau Bayesaidd anffurfiol
  • Ffurfio barn a gwneud penderfyniadau
  • Rhesymu cyfreithiol
  • Ceisio gwybodaeth
  • Esbonio
  • Dulliau ymchwil cymysg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Diddordebau ymchwil Alice yw ffurfio barn a gwneud penderfyniadau, a rhesymu anffurfiol a thystiolaethol. Mae hi wedi ymchwilio i sut y mae pobl yn rhesymu ac yn gwneud penderfyniadau pan fo ansicrwydd trwy a) cymharu eu canlyniadau rhesymu yn erbyn modelau rhesymu tystiolaethol Bayesaidd anffurfiol a b) cyfoethogi'r fframweithiau cyfrifiadol hyn drwy ystyried y ffactorau sy'n arwain pobl i wyro oddi ar ragfynegiant normadol ar adegau, megis defnyddio hiwristeg a strategaethau amgen. Hyd yma mae Alice wedi defnyddio ei gwaith ym meysydd ymchwiliol-gyfreithiol, rhagolygu'r tywydd yn seiliedig ar effaith a dadansoddi deallusrwydd. Mae ei hymchwil yn defnyddio tasgau cyfyngedig yn y labordy yn ogystal ag astudiaethau naturiolaidd - gyda'r nod o ychwanegu at ddatblygu datrysiadau sy'n helpu ymarferwyr i fod mor fanwl ac effeithlon â phosibl wrth resymu a gwneud penderfyniadau wrth ymarfer.

Cydweithrediadau