Ms Michaela Leyshon

Uwch-ddarlithydd, Law

Cyfeiriad ebost

106A
Llawr Cyntaf
Technium Digidol
Campws Singleton

Trosolwg

Mae gan Michaela gefndir eang mewn ymgyfreitha, ac mae’n arbenigo mewn cyfraith sifil a theulu, gan gynnwys anafiadau personol a gwaith cyfreithiol cyhoeddus a phreifat i deuluoedd. Ar hyn o bryd, mae hi’n cynorthwyo wrth gyflwyno’r cyrsiau Ymgyfreitha Sifil a Phrofiant ac mae’n gyfrifol am y cyrsiau dewisol Cyfraith Teulu ac Ymarfer a Chyfraith Gofal Plant.

Mae Michaela yn cyfuno addysgu ag ymarfer ac mae’n gyfreithiwr cysylltiol gyda’r cwmni Smith Llewelyn Partnership. Wrth ymarfer yn llawn amser, roedd Michaela yn rhan o sefydlu Clinig Pro Bono’r Ysgol ac mae wedi parhau i gydlynu hyn ers ymuno â thîm cwrs Ymarfer y Gyfraith.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Cydweithrediadau

Mae Michaela yn Swyddog Cymodi Lleol Cymdeithas Rheoleiddio'r Cyfreithwyr ac yn aelod o bwyllgor Grŵp Cyfreithwyr Ifanc Abertawe a Chymdeithas y Gyfraith Abertawe a'r Rhanbarth. Mae hi'n aelod o Gymdeithas y Gyfraith, Resolutions, APIL ac Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr (SRA). Golygodd Michaela y llawlyfrau ILEX ar gyfer y cymwysterau Lefel 6 yn 2006.