Safle a pherfformiad gorau mewn cynghreiriau domestig

Mae tablau cynghrair domestig yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws dangosyddion amrywiol megis bodlonrwydd myfyrwyr, canlyniadau graddedigion, ansawdd ymchwil a gwariant prifysgolion. 

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y TablSafle 3 blynedd yn ôl
The Guardian University Guide 2022 24 121 45
The Times Good University Guide 2022 39 132 30
The Complete University Guide 2023 42 130 35

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle ymysg y Sefydliadau sy’n Perfformio OrauTabl/Ffynhonnell

Boddhad Cyffredinol Myfyrwyr

15fed StudentCrowd University Awards 2022
Boddhad â’r Cwrs 6ed Guardian University Guide 2022
Ansawdd Addysgu 27ain* Times Good University Guide 2022
Rhagolygon Gyrfa 23ain Guardian University Guide 2022
Sgôr Ymchwil 35ain Times Good University Guide 2022

*Yn seiliedig ar y rhestr o 132 o sefydliadau sy’n ymddangos yn y Times Good University Guide 2022.

Cynghreiriau Rhyngwladol

Mae tablau cynghrair rhyngwladol yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws metrigau amrywiol megis enw da’r sefydliad, cyfeiriadau a phroffil rhyngwladol. Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd ei safle uchaf erioed yn nhabl cynghrair The Times Higher Education World University Rankings. Erbyn hyn mae’r Brifysgol yn un o 300 o sefydliadau elît uchaf y byd.

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y Tabl
THE World University Rankings 2023 251 - 300 >1600
QS World University Rankings 2023 425 1300
Academic Ranking of World Universities 2021 401-500 1000

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle Uchaf y Sefydliad o ran PerfformiadTabl
Cyfeiriadau 125 THE World Rankings University 2023
Rhagolygon Rhyngwladol 176 THE Wolrd Rankings University 2023
Myfyrwyr Rhyngwladol 274 QS World Rankings University 2023
Cyfadran Ryngwladol 247 QS World Rankings University 2023

Trosolwg Pwnc

Yn ogystal â’i pherfformiad cryf ar lefel y Brifysgol gyfan, mae Abertawe wedi cipio safle da ar gyfer nifer o bynciau ar draws y tablau cynghrair domestig a rhyngwladol.

Safleoedd Effaith Times Higher Education 2022

Mae Safleoedd Effaith Times Higher Education yn asesu prifysgolion ledled y byd yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Mae Safleoedd Effaith 2022 yn cynnwys 1,406 o brifysgolion o 106 o wledydd/rhanbarthau.

Cyflwynodd Prifysgol Abertawe i 11 o'r 17 nod am y tro cyntaf yn 2022 a chafodd ei rhestru ym mhob un o'r 11 o gategorïau.  

Safle Cyffredinol yn y Byd: 101-200

NDC 3: Iechyd Da a Lles Gydol Oes: 66

NDC 6: Dŵr glân a glanweithdra: 34-600

NDC 7: Ynni Fforddiadwy a Glân 63

NDC 8: Gwaith Digonol a Thwf Economaidd: 101-200

NDC 9: Diwydiant, Arloesi ac Isadeiledd: 101-200

NDC 11: Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy: 18-600 

NDC 12: Treuliant a Chynhyrchu Cyfrifol: 14-600

NDC 13: Gweithredu ar yr Hinsawdd: 41

NDC 15: Bywyd ar y Tir: 37-600

NDC 16: Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cryf: 14-600

NDC 17: Partneriaethau ar gyfer y nodau: 401-600