Safle a pherfformiad gorau mewn cynghreiriau domestig

Mae tablau cynghrair domestig yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws dangosyddion amrywiol megis bodlonrwydd myfyrwyr, canlyniadau graddedigion, ansawdd ymchwil a gwariant prifysgolion. 

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y TablSafle 3 blynedd yn ôl
The Guardian University Guide 2024 25 122 24
The Times Good University Guide 2024 41 132 39
The Complete University Guide 2024 40 130 32

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle ymysg y Sefydliadau sy’n Perfformio OrauTabl/Ffynhonnell

Boddhad Cyffredinol Myfyrwyr

15fed StudentCrowd University Awards 2022
Boddhad â’r Addysgu 37ed Guardian University Guide 2024
Rhagolygon Gyrfa 35ed Guardian University Guide 2024
Sgôr Ymchwil 46ain Times Good University Guide 2024

*Yn seiliedig ar y rhestr o 132 o sefydliadau sy’n ymddangos yn y Times Good University Guide 2024.

Cynghreiriau Rhyngwladol

Mae tablau cynghrair rhyngwladol yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws metrigau amrywiol megis enw da’r sefydliad, cyfeiriadau a phroffil rhyngwladol. Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd ei safle uchaf erioed yn nhabl cynghrair The Times Higher Education World University Rankings. Erbyn hyn mae’r Brifysgol yn un o 300 o sefydliadau elît uchaf y byd.

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y Tabl
THE World University Rankings 2024 251 - 300 >1600
QS World University Rankings 2024 307 3000
Academic Ranking of World Universities 2021 401-500 1000

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle Uchaf y Sefydliad o ran PerfformiadTabl
Ansawdd Ymchwil 129 THE World Rankings University 2024
Rhagolygon Rhyngwladol 132 THE Wolrd Rankings University 2024
Myfyrwyr Rhyngwladol 271 QS World Rankings University 2024
Cyfadran Ryngwladol 261 QS World Rankings University 2024
Rhwydwaith Ymchwil Rhyngwladol 254 QS World Rankings University 2024
Cynaliadwyedd 248 QS World Rankings University 2024

 

Trosolwg Pwnc

Yn ogystal â’i pherfformiad cryf ar lefel y Brifysgol gyfan, mae Abertawe wedi cipio safle da ar gyfer nifer o bynciau ar draws y tablau cynghrair domestig a rhyngwladol.

Safleoedd Effaith Times Higher Education 2023

Mae Safleoedd Effaith Times Higher Education yn asesu prifysgolion ledled y byd yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Mae Safleoedd Effaith 2023 yn cynnwys 1,406 o brifysgolion o 106 o wledydd/rhanbarthau.

Cyflwynodd Prifysgol Abertawe i 11 o'r 17 nod a chafodd ei rhestru ym mhob un o'r 11 o gategorïau.  

Safle Cyffredinol yn y Byd: 101-200

NDC 3: Iechyd Da a Lles Gydol Oes: 38

NDC 6: Dŵr glân a glanweithdra: 47

NDC 7: Ynni Fforddiadwy a Glân: 201-300

NDC 8: Gwaith Digonol a Thwf Economaidd: 101-200

NDC 9: Diwydiant, Arloesi ac Isadeiledd: 201-300

NDC 11: Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy: 58

NDC 12: Treuliant a Chynhyrchu Cyfrifol: 58

NDC 13: Gweithredu ar yr Hinsawdd: 57

NDC 15: Bywyd ar y Tir: 36

NDC 16: Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cryf: 11

NDC 17: Partneriaethau ar gyfer y nodau: 201-300