Wythnos Rhyngffydd 2022

Mae'r Ŵyl Darlun Ehangach yn ddathliad o'r gwahanol grefyddau a diwylliannau sy'n bodoli yma yng nghymuned Abertawe! Mae'r ŵyl wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda myfyrwyr ac aelodau'r gymuned fel ei gilydd wrth iddynt arddangos eu diwylliant trwy amrywiol ffyrdd - boed hynny'n fwyd, dawns, cerddoriaeth, neu fwy!  

Cynhelir yr ŵyl ym mis Mawrth bob blwyddyn, gydag arddangosfa ar bob campws Prifysgol Abertawe. Eleni cynhelir y dathliadau ar ddydd Mawrth y 5ed o Fawrth ar Gampws y Bae (Y Twyni) ac ar ddydd Iau 7 Mawrth ar Singleton (Taliesin). 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr ŵyl, cysylltwch â ni! Os ydych chi eisiau dod draw i weld beth yw pwrpas hynny, dewch draw! Mae mynediad am ddim a gallwch ymweld unrhyw bryd yn ystod yr ŵyl! Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth yn agosach at ddyddiadau'r ŵyl - neu os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol, mae croeso i chi anfon e-bost at dîm BywydCampws! Mae gan Brifysgol Abertawe a'r ardal gyfagos gymuned hynod fywiog, ac rydym am arddangos hyn i'r eithaf felly peidiwch ag oedi cyn cymryd rhan!