Meithrin cymuned gynaliadwy, foesegol sy'n gadarnhaol o ran yr amgylchedd

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cael ein cydnabod fel arweinydd ym maes cynaliadwyedd sefydliadol. Ar hyn o bryd, rydym ymysg y 10 uchaf yng Nghynghrair Prifysgolion People and Planet The Guardian. Rydym yn rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd drwy ein System Rheoli Amgylcheddol arobryn

Dyfarnwyd Safon Dim Gwastraff i Safleoedd Tirlenwi’r Ymddiriedolaeth Garbon i ni ac rydym yn ymrwymedig i gaffael cadarnhaol ar draws y sefydliad.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy am sut rydym yn lleihau ac yn rheoli ein heffeithiau amgylcheddol ac yn sicrhau bod amgylchedd dysgu, gweithio ac ymchwil iach, cynaliadwy a chadarnhaol ar gyfer ein cymuned amrywiol yn y Brifysgol:

Working environment icon - an icon of a white magnifying glass against a blue background.