PA MOR GYNALIADWY YW EIN PRIFYSGOL?

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth a gyflwynwyd gan y Brifysgol i Asesiad Cynghrair Prifysgol Pobl a'r Blaned. Sylwer y gellir cyrchu'r holl wybodaeth arall mewn perthynas â chynaliadwyedd ym Mhrifysgol Abertawe drwy ein hafan Cynaliadwyedd.

Cynghrair Prifysgolion People and Planet yw'r unig dabl cynghrair o brifysgolion y Deyrnas Unedig sy'n gynhwysfawr ac yn annibynnol ac yn rhoi safle yn ôl perfformiad amgylcheddol a moesegol. Caiff ei lunio bob blwyddyn gan rwydwaith ymgyrchu myfyrwyr mwyaf y Deyrnas Unedig, People and Planet.

Ar hyn o bryd, rydym ni yn safle 8  allan o 151 o brifysgolion. Darllenwch crynodeb canlyniadau'r Brifysgol ar gyfer 2023.

Mae pawb yn y Brifysgol yn cyfrannu at ein perfformiad amgylcheddol a moesegol. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni neu ewch i'n tudalen we Cymerwch Rhan.

Dangosyddion Perfformiad People and Planet

Mae People and Planet yn asesu prifysgolion mewn 13 maes allweddol. Rydym yn darparu gwybodaeth a chysylltiadau at y manylion wrth gefn ein perfformiad presennol isod.

Logo Cynghrair Prifysgol People & Planet i ddangos ein bod yn brifysgol arobryn o'r radd flaenaf